Vi frågar Robert Pettersson Hillman, fd ägare till 4Sign i Gävle och Bollnäs, om det här att ha någon betydelse gör de regionala kunderna och i så fall vilka?
– Fördel med denna koncernägda lösning gör att vi kommer kunna erbjuda bättre snygga produkter och tjänster och då även kunna leverera till rikstäckande företag som har lokala kontor och anläggningar runt om i Sverige. Vi kommer bli en stark partner för alla som vill profilera sig via fordon, skyltar, mässor men även klä personal med både arbetskläder och profilkläder, giveaways eller presentreklam.

Vad är din nuvarande och framtida roll i de lokala bolagen respektive koncernen och vad är dina arbetsuppgifter?
– Min roll just nu är tf platschef i Gävle men inom kort kommer mitt uppdrag vara sälj- och marknadsansvarig i den centrala organisationen och där jobba mot mer rikstäckande uppdrag men även stödja de lokala marknaderna som vi ser som väldigt viktiga.

Vad händer annars i branschen och vad är det för trender och vad arbetar ni mycket med nu?
– Profilbranschen i Sverige genomgår sedan ett tag tillbaka en större sammanslagning och förvärvsperiod där många ”profilare” går samman eller blir uppköpta för att bli en del i en större organisation. Trenden går också mot centralisering både för leverantörerna och i kundledet och mycket bygger idag på internetbaserade webbshopar eller kundspecifika beställningsportaler. Vi jobbar mycket med att hitta en kundvänlig form att möte våra kunders behov inte bara via webben utan även finnas lokalt med erfarna och kunnig personal som vet hur man har en hög servicenivå.

Så hur skulle du beskriva er position på marknaden?
– Vi kommer med detta bli den enda aktören som kan leverera profilerande produkter och tjänster under ett och samma tak när det gäller både dekorer, skyltar, mässmaterial, arbets- och profilkläder samt presentreklam och giveaways.

Med totalt 14 filialer i Sverige och Norge erbjuder 4Sign rikstäckande profilering med lokal närhet och det har också varit grundstommen i verksamheten ända sedan starten 2004. I takt med den utveckling som sker både inom branschen, inom koncernen och ute hos kedjans alla kunder är tiden nu mogen att ta plats som nya tidens 4Sign.
– Det sker förändringar hela tiden inom branschen och vi vill fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder och branschprognoserna. Vi har tagit ett riktigt omtag inom 4Sign och vi har stärkt vår position som både lokala och nordiska profileringsexperter, berättar Jonas Albinsson, VD för 4Sign Norden AB.

Ett stort kliv framåt har tagits genom att sju av kedjans medlemsbolag gått samman och bildar nu en gemensam koncern inom 4Signkedjan. Därmed är koncernen en av de största aktörerna inom branschen i Sverige med en omsättning på 100 miljoner. Tillsammans med övriga medlemsägda bolag i 4Signkedjan stärker det nya bolaget 4Sign genom bättre stödfunktioner, resurser och verktyg på lokal och nordisk nivå. Man kommer också att driva på en kraftigare expansion i Sverige och Norden där visionen är att finnas på 30 orter i Sverige och att omsätta 1 miljard inom 10 år.
– Vi har redan en väletablerad och stark närvaro på våra lokala orter och nu satsar vi hårt på att stärka kedjan och varumärket ännu mer. Det kommer att innebära bättre förutsättningar för driften både på lokal och koncernnivå och vi kommer att visa att vi är proffs på profilering och att vår expertis finns nära våra kunder, lokalt och i hela Sverige, fortsätter Jonas Albinsson.
Internt har det skett ett flertal förändringar för 4Sign och dess medlemmar, och man ser att effekten av det kommer att gagna kedjans lokala och nationella kunder.

Det är ett omfattande arbete som gjorts inom organisationen vilket leder till ett ännu bättre kunderbjudande, högre servicenivå och en starkare position i branschen. Vi ser extremt positivt på de kommande åren för 4Sign, hälsar Robert Pettersson Hillman, ägare till 4Sign i Gävle och Bollnäs.

I september 2022 gick sju medlemsägda bolag samman inom 4Signkedjan och bildade en gemensam koncern. Koncernen består av 4Signs medlemsbolag i Helsingborg, Trollhättan, Mjölby, Gävle, Bollnäs, Skellefteå och Luleå. Tillsammans med övriga medlemsägda bolag i Stockholm, Sölvesborg, Karlskrona, Färjestaden, Umeå och Ängelholm, samt Bergen och Oslo i Norge utgör de kedjan 4Sign.

För mer information se https://gavle.4sign.se