– Cirkulär ekonomi är en vision om en ekonomi som tillvaratar resurser så att de används och cirkuleras tillbaka till produktions- och konsumtionssystemen. Det kan göras på en rad olika sätt, bland annat genom cirkulära affärsmodeller. Till exempel kan man bygga ett system kring en produkt som kommer tillbaka till företaget, som kan reparera och sälja den på nytt. Det handlar även om en rad andra mekanismer som bidrar till att skapa det cirkulära samhället, säger Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare.

Återanvändning ger lösningar för en hållbar ekonomi
Torsdagens träff gick under temat cirkulär ekonomi, där strävan är att använda sina resurser mer effektivt. Att istället för att slänga saker när de är gamla eller inte längre används försöka återanvända och återvinna dem. Det hjälper både miljön och ekonomin.

Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare pratade om cirkulär ekonomi på Next Day.
– Det är alltid roligt att få inspiration och att träffa likasinnade för att byta erfarenhet, det blir en bra kontaktyta. Och att vi nu fått ett ord på den här omställningen, cirkulär ekonomi, gör att vi kan samlas kring det. Den här dagen har verkligen visat på varför det är viktigt att göra omställningen, säger Kjell Johansson, vd entré Hofors, med ansvarar för Hofors kommuns näringslivsfrågor.

Under dagen lyftes både utmaningar och möjligheter fram i arbetet med att stötta omställningen från linjärt till cirkulärt.

Läs hela artikeln på: https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/nyheter-om-regional-utveckling/next-day-2023-gav-insikter-till-en-hallbar-framtid/