Näringslivsprogrammet ska skapa ett påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle. Programmet är framtaget av Gävle kommun och näringslivet tillsammans och visar vad näringslivet i Gävle behöver.

Näringslivsprogrammet sträcker sig över fem år och pekar ut fyra strategiska målområden. Under den tiden har alla sektorer och bolag inom kommunkoncernen ansvar att bryta ned sina verksamhetsplaner och ta fram aktiviteter som bidrar till målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat.

Arbetet koordineras genom kommundirektörens ledningsgrupp och för att se om vi har gjort några förbättringar kommer varje målområde att utvärderas. För att nå upp till näringslivsprogrammets mål behöver också näringslivet och andra berörda aktörer bidra.

Näringslivsprogrammet är ett av Gävle kommuns tre strategiska program, de andra är miljöstrategiska programmet och sociala hållbarhetsprogrammet.

För mer information om Gävle kommuns nya näringslivsprogram se:
https://www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-politik/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/gavle-kommuns-naringslivsprogram/

Se filmen här >>

Bildtext: Företagarna Gävles ordförande Birgit Elonen , Helene Åkerlind, kommunalråd och Göran Arnell, kommundirektör.