– Jag är såklart jättestolt över detta pris, men jag är mest glad att de fina insatser som våra duktiga medarbetare och chefer gör varje dag uppmärksammas, säger Ulrica Olsson, verksamhetschef för plan och bygg i Gävle kommun.

Gävle kommun fortsätter utveckla och underlätta bygglovsprocessen för sina kunder. Eftersom plan- och bygglagstiftningen är komplex, och kommunen ser att många kunder behöver komplettera sina bygglovsansökningar innan handläggningen av ärendet kan inledas, pågår ett utvecklingsarbete inom kommunen.

 

Läs hela artikeln här: https://www.gavle.se/kommunens-service/byggbranschen-har-sagt-sitt-gavle-kommun-ar-snabbast-i-sverige/

Bildtext: Gävle kommuns verksamhetschef Ulrica Olsson