Villkor

Medlemskap erhålles för ett kalenderår i taget efter godkännande och överenskommelse inkluderat att medlemmen verkar för Team Ockelbos målsättning och syften.

1. Vid användning av Team Ockelbos logotype eller sigill (Det händer i, Tillverkad i, Produkt från) som komplement till medlemmens ordinarie logotype och grafiska profil i sin framtida marknadsföring inte får denne inte använda andra original än de som är tillhandahållna och godkända av Team Ockelbo.

2. Särskilda "Ockelbo-produkter" skall godkännas och villkoren för samarbetet vara avtalade innan försäljning av någon enstaka produkt (vara eller tjänst som använder logotypen) får produceras eller säljas i vare sig grossist- eler konsumentled.

3. All utveckling av produkter med logotypen eller eventuella färgvarianter av den eller förändringar av de s.k sigillen skall för medlems räkning ske i samråd med Precis Reklam och deras kontaktperson Joe Formgren.

4. Överträdelse av dessa villkor innebär uteslutning ur Team Ockelbo och därmed upphör automatiskt de rättigheter och fördelar medlemsskapet innebär

Publicera

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Hjälp

Stäng

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer