Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– NITIU består av ett gäng engagerade ingenjörer med passion för komplexitet, transformativa lösningar och samarbete. Med hjälp av vår lättviktsstruktur ILS® vill vi bidra till minskat resursbehov, ökad energieffektivitet och minskade växthusgasutsläpp. ILS® är en stålkonstruktion som är starkare än någon annan struktur vi känner till. Den är prismatisk, lätt, stark, styv, helt återvinningsbar och helt isotropisk, vilket innebär att den tål krafter från alla håll, även inifrån. Vår ILS®-struktur är en nyckel till vätgassamhället och vi samarbetar med Sveriges ledande industrier, akademi och forskningsinstitut för att bidra till säker, effektiv och funktionell vätgaslagring.

Hur kom ni på affärsidén?
– För drygt 15 år sedan arbetade Michail (en av tre grundare) med att utveckla en lastbärande struktur som skulle vara både styvare, starkare och gärna lättare än befintliga lösningar. Efter många diskussioner, sömnlösa nätter och tester fanns idén på plats. Många pusselbitar saknades, men grundidén var solid. I diskussioner med Alleima hittade de ett extremt hållfast stål som skulle visa sig perfekt. Efter att ha tagit fram en mock-up som visade sig vara helt isotropisk (tål krafter lika bra från alla håll, även inifrån) var de tre grundarna, Patrik, Michail och Nina, redo att starta NITIU 2015.

Hur många anställda är ni idag?
– Sex, snart sju.

Hur skall ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Till att skapa en kommersiellt skalbar lösning för lagring av flytande väte, vilket är en förutsättning för att flygindustrin ska gå över från fossila bränslen till vätgas. Energitätheten hos flytande väte är betydligt högre än för gas, vilket gör det möjligt att lagra mer vätgas på mindre yta, men eftersom vätgasen blir flytande vid –253 grader Celsius krävs en tanklösning med ett exceptionellt starkt material med hög motståndskraft mot vätgasförsprödning, kombinerat med en urstark struktur – ILS®. Utvecklingen kommer att stärka konkurrenskraften för svenska företag och inte minst för företag lokalt i Gävleregionen.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Projektet är en grundförutsättning för framtida kundorder och internationalisering. Stödet från Ahlgrens donationsfond i kombination med det strategiskt viktiga samarbetet med ledande, svenska industriföretag gör att NITIU får möjlighet att bidra till en fossilfri framtid för flyg- och fordonsbranschen.

Hur ser framtidsplanerna ut?
– Det händer mycket på NITIU just nu. Vi tror att vår ILS®-struktur kommer att vara en viktig del i omställningen till ett vätgassamhälle, både när det gäller lagring och transporter. Strukturen är så flexibel att det finns en lång rad andra applikationsområden, vilket ligger i framtiden. Just nu är det fullt fokus på transporter och lagring av vätgas.

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Vi är en startup som bygger på intensiv forskning och utveckling med intäkter som framför allt ligger i framtiden. Det betyder att vi idag är beroende av finansiering av olika slag. Vi är djupt tacksamma för stödet från Ahlgrens Donationsfond.


Företag: NITIU AB
Namn: Joseph Hainsworth
Titel: Utvecklingsingenjör
Hemsida: www.nitiu.se


Fakta om Robert o Anita Ahlgrens donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se