Föredragshållare var Maria Rosén, en veteran inom besöksnäringen och tidigare marknadschef på Destination Järvsö. Maria, som nu driver ett eget bolag inom plats- och varumärkesutveckling, fängslade åhörarna med sin positiva energi och goda sakkunskap. Hon förklarade: "Att möta människor med glädje, respekt och ödmjukhet gör att man får så mycket tillbaka, och det är en drivkraft för ökad försäljning och lönsamhet."

Hon bidrog med värdefulla tips och verktyg för att utveckla och förbättra värdskapet, vilket i sin tur genererar både ökad försäljning, stärker relationer med besökare och utvecklar inte bara destinationen utan även hela samhället som helhet för både invånare och företag. ”Engagemangstrappan” är en modell för alla som vill arbeta med och förstå skillnaden mellan destinations- respektive platsutveckling.

Roséns föredrag innehöll även inslag av workshop, där deltagarna fick möjlighet att uttrycka och dela med sig av idéer. De interaktiva delarna skapade stort engagemang och entusiasmen mellan alla inblandade, från arrangörer till deltagare och skapade både god energi och synergi!

Arrangörer var projektet Guide & Värdskap för Gästrikland representerade av Camilla Nilsson Jern, Katarina Hansson och Hanna Norling och Eva Wieske från Gästriklands Besöksnäring Ek Förening. En fortsatt utveckling stärks även av att projektet sponsras av ABF Gästrikebygden och Leader Gästrikebygden som kan stötta med resurser och nätverk.

Kvällen måste betraktas som en framgång för arrangörerna och deltagarna, men också för besöksnäringen i Gästrikland som helhet. Det står nu klart att med en gemensam vision och insatser från drivande krafter med gemensamt fokus på värdskap och kundresan, kan vi säkerställa både en ökad stolthet bland ”Gästrikar” och betydligt fler framtida gäster som bjuds på gott värdskap och upplevelser som är unika i vår strategisk välplacerade del av landet. Vilka andra landskap har till exempel både riktig sommar och vinter samt närhet till både berg och hav?

Evenemanget avslutades i livlig och engagerad dialog och deltagarna verkade övertygade om vikten av att arbeta tillsammans. Sammanfattningsvis ett mycket gott initiativ vilket borgar för en positiv utveckling för ett ännu gästrikare Gästrikland.

Artikeln publicerad i samarbete med Företagsbladet
Text och foto: Joe Formgren