Den nya lägre nivån ska gälla under mandatperioden. Det har visat sig att reduktionsplikten inte är en effektiv klimatpolitik, skriver de fyra ledarna för Tidöpartierna på DN Debatt den 7 maj. Reduktionsplikten, som innebär att bensinbolagen måste blanda in en viss andel biobränsle i tanken, ligger i dag på 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel.

Svenska Taxiförbundet har tidigare tillskrivit regeringen i ärendet och ser fram emot beslutet.
– Sänkningen av reduktionsplikten innebär en lättnad för vår taxinäring i den kostnadsexplosion som började för ett år sedan, säger Lennart Kalderén, ordförande i Svenska Taxiförbundet. Bränsleprischocken det senaste året har frestat hårt på taxiföretagens ekonomi.

Lennart Kalderén poängterar att Förbundet naturligtvis delar oron för klimatet och att branschen också är på god väg mot en fossilfri fordonsflotta. Dock är cirka 70 procent av fordonen fortfarande bensin- eller dieseldrivna, vilket innebär att företagen under en övergångstid behöver rimliga villkor för att bedriva transporterna.
– Vi skulle också gärna se lättnader i prisbilden för miljödieseln HVO 100 som tycks ha fastnat på rekordnivåer, säger Lennart Kalderén. Regeringen måste också jobba vidare med dialogen gentemot EU för att rädda skattebefrielsen för biogas.

– Vi på Gävle Taxi välkomnar sänkningen av reduktionsplikten, säger Fredric Mellberg. Eftersom vi enbart kör på HVO 100 (förutom vår elbil) har vi märkt att priserna på HVO100 har påverkats kraftigt när reduktionsplikten höjdes. I slutet av 2021 kostade en liter HVO 100 cirka 18 kr/liter. Efter årsskiftet och införandet av reduktionsplikten steg priset över en natt till drygt 24 kr/liter. Under det senaste året har vi fått vänja oss vid att tanka HVO för 30-32 kr/liter.

Eftersom HVO100 används för att blanda med vanlig diesel för att uppfylla reduktionsplikten verkar det råda brist på tillgång till HVO100, vilket i sin tur driver upp priserna både på vanlig diesel och framförallt på HVO.
– I X-trafiks upphandling accepteras inte bränslen som bensin eller vanlig diesel, utan endast fordon som drivs på HVO100, 100% el eller biogas. Efter att ha utvärderat både gas- och elbilar är HVO100 det enda rimliga alternativet för Gävle Taxi för att uppfylla våra åtaganden gentemot Regionen på ett professionellt och hållbart sätt. Det gäller både att utföra uppdrag som sjukresor, skolskjutsar, färdtjänst osv, samt att uppfylla miljökraven. Eftersom många av våra uppdrag innebär långa sträckor och flera timmars körning fungerar tyvärr inte elbilar, vilket gör att HVO100 blir det enda rimliga alternativet för oss att vara fossilfria. Men när det skiljer upp till 10 kr/liter mellan vanlig diesel och HVO100 känns det som att HVO100 straffas istället för att premieras, vilket vi tycker att det rimligen borde vara.
De höga priserna på HVO100, i kombination med höjningen av fordonsskatten på nya bilar, har lett till att vi tyvärr varit tvungna att höja priserna för taxiresor några gånger under de senaste två kalenderåren.


För mer information från Gävle Taxi
Fredric Mellberg
076-3224365
https://gavletaxi.se


Om Gävle Taxi
Gävle Taxi 129000 AB bildades 1922 och är Gävles äldsta och ledande taxibolag. Vi är verksamma i Gävle-Sandviken området. Idag har vi cirka 50 bilar varav 5 st specialfordon för bår och rullstol, resterande är minibussar och personbilar varav en elbil.
Vi bedriver idag ett mycket aktivt och kontinuerligt miljö- och trafiksäkerhetsarbete. Av dagens cirka 50 bilar körs alla på fossilfri diesel HVO 100.
Gävle Taxi är sedan 2006 miljöcertifierad i Säker Grön Taxi som är ett transportkvalitetsledningssystem som Svenska Taxiförbundet har skräddarsytt för taxibranschen. Det bygger på den internationella standarden ISO 14001 och skall användas för att säkerställa en hög kvalitet när det gäller trafiksäkerhet och service.
Samtliga våra fordon är utrustade med ISA (intelligent stöd för hastighetsanpassning) och alkolås.
Vår beställningscentral finns i våra lokaler på Becksinvägen 3 i Gävle och där jobbar 10 stycken trafikledare som alla har mycket god lokalkännedom. Det är viktigt för oss med en lokal beställningscentral så att vi kan ge våra kunder den bästa lokala servicen.
Boka taxi: 026-12 90 00

För ytterligare information från Svenska Taxiförbundet
Lennart Kalderén
Ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderén@taxiforbundet.se

Om Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.