Under det senaste mötet lyftes vad som är på gång i Gävle och vilka utmaningar som påverkar de olika branscherna. Näringslivsrådet har tidigare lyft frågor som till exempel marknadsföring av platsen, medflyttarservice och vikten att lyfta pågående byggprojekt och byggplaner som sker i vår region.

Under mötet den 21 mars berättade näringslivsprogrammets programledare Jorunn Wallton Haaland om det arbete som sker inom dessa områden, både inom kommunen och i näringslivet. Till exempel genomförs Byggdialogen den 2 maj, där företag träffar offentliga aktörer som har byggprojekt och planer.

Gör mer information se:
https://www.gavle.se/foretagare/naringslivet-och-gavle-kommun-krokar-arm-for-gavles-foretagsklimat/