Krisen påverkar inte bara stora städer som Stockholm och Göteborg, utan även mindre orter som Sandviken och Storvik. I staden Malmö råder det till och med brist på slöjdlärare, där varannan saknar lärarlegitimation. Tänk om samma regel skulle gälla för busschaufförer? Det är en absurd situation som endast förvärras med tiden.

En beprövad utbildningsmodell

En del av lösningen kan finnas i Sandviken, där TextilDesignSkolan har en beprövad och framgångsrik modell. Under förra Regeringens åtta år har TextilDesignSkolan i Sandviken försökt rädda en ledande mode-textil-designutbildning som funnits sedan 1960-talet. Vuxenutbildningen i Gästrikland har bojkottat utbildningen som är en ettårig intensiv-utbildning för att läsa in gymnasial behörighet för att sedan kunna läsa till textillärare på distans vid Umeå eller Linköpings Universitet. Samtidigt kan eleverna ha en textillärartjänst lokalt i kommunen och läsa på distans mot Umeå Universitet och Linköpings Universitet. Den här modellen kommer att lösa kompetensförsörjningen i landets kommuner och möjliggöra att vuxna med familj kan skola om sig mitt i livet.
– Vi har redan visat att vår utbildning kan producera kvalificerade textillärare. Det är dags för staten att ta detta på allvar, säger Birgitta Persson, ägare och kursledare på TextilDesignSkolan i Storvik.

Dags att agera med riktade satsningar

Regeringen måste införa riktade satsningar med omedelbar finansiering. Detta bör inkludera en auktorisationsprocess via Skolverket, där utbildningar som den i Sandviken kan godkännas och finansieras snabbt. Dessa satsningar måste vara långsiktiga, givet det gigantiska antal lärare som kommer att saknas framöver.

Kommunerna har bevisat att de inte klarar av att lösa lärarkrisen när kommunerna själva anställer obehöriga lärare. Därmed måste staten säkra kompetensförsörjningen via auktorisering på statlig nivå genom en huvudman med skolexpertis, dvs Skolverket, istället för 290 kommunala huvudmän.
– Det är inte bara en investering i lärare, utan en investering i vår framtid. Våra barn och ungdomar kan inte vänta längre, understryker Birgitta Persson.

Finansiering på utbildningsnivå

En annan avgörande faktor är hur finansieringen organiseras. Den bör inte ske på elevnivå, utan snarare på utbildningsnivå. Praktiska utbildningar som den i Sandviken kräver större investeringar i utrustning och behöriga lärare, vilket inte kan jämföras med traditionell katederundervisning. Detta för att säkra kvaliteten och långsiktigheten i utbildningarna.

Finansiering på utbildningsnivå innebär en auktorisering på gruppnivå, dvs 16-18 elever så att staten tar risken istället för små utbildningsanordnare. Kommuner har en auktorisation idag med en vanlig skolpeng per elev och betalar endast ut skolpengen till intagna elever. Därmed får utbildningsanordnare ta risken och inte kommunen.
– Det är positivt att regeringen satsar på yrkesinriktad utbildning i samband med företagsetableringar, särskilt i glest befolkade områden. Men vi måste inte glömma att behovet av kvalificerade lärare är lika akut, och där har vi redan en beprövad lösning i Storvik som förtjänar uppmärksamhet och resurser, säger Tomas Persson, styrelseledamot i TextilDesignSkolan.

Det behövs utbildningsanordnare i hela landet, från norr till söder. Det räcker inte med att fokusera på stora städer; även mindre orter som Storvik måste inkluderas i den nationella strategin för att säkra kompetensförsörjningen.

Mode och Design som nationell resurs

Slöjdämnet är unikt i det att det tillåter eleverna att arbeta med produktutveckling och en kreativ process. Sverige har en konkurrensfördel inom mode och design, en sektor som inte kan automatiseras. Det krävs behöriga textillärare för att upprätthålla denna konkurrensfördel.
– Textil och modebranschen är en viktig del av Sveriges ekonomi och internationella rykte. Behöriga textillärare är avgörande för att denna sektor ska fortsätta att blomstra, avslutar Birgitta Persson.

Det är tydligt att lärarkrisen är här och att vi inte har råd att vänta längre. Regeringen måste agera nu. Det behövs riktade satsningar, långsiktig finansiering och en helhetsstrategi som inkluderar hela landet. Då, och endast då, kan vi säkra en ljusare framtid för våra barn och ungdomar.

Kontakt
Birgitta Persson
info@textildesignskolan.com
070-968 99 79

För mer information se:
https://textildesignskolan.se

Om TextilDesignSkolan
Svenska TextilDesignSkolan lär ut sömnad, mönsterkonstruktion, formgivning och design. Lokalerna är på en strategiskt belägen plats i Storvik, efter E16 mellan Gävle och Falun med Sandviken och Hofors som närliggande orter.

TextilDesignSkolan i Sandviken AB har en lång tradition av att utbilda inom området och grundades redan på 1960-talet. Det är en privat kursverksamhet i nya lokaler på Tingsgatan 5 i centrala Storvik.

Utbildningarna har endast behöriga textillärare till alla kurser och efter varje avslutad kurs ges ett intyg.
Man erbjuder tvådagars nybörjarkurser på helgerna, sedan en fortsättningskurs som även den är en tvådagars helgkurs.

Efter nybörjarkurserna har deltagarna bra grunder i sömnad för att fortsätta med andra kurser. Har deltagarna andra motsvarande förkunskaper behöver de inte de två första kurserna. Sedan kommer man att ha olika påbyggnadskurser och även fortsättningskurser med olika inriktningar.

TextilDesignSkolan lägger stor vikt vid att bevara den konserverade kunskapen inom svensk textilhantering.

Kurserna ger deltagarna grundläggande kunskaper i sömnadshantverk, mönsterkonstruktion, formgivning och design. Utbildningarna lämpar sig för både dem som vill arbeta med textil som yrke eller enbart som en hobby, men även de som t.ex. vill kunna skapa unika plagg av second hand objekt. Det finns massor att fynda där textil och skinn är av mycket högre kvalitet än det man ofta finner i handeln nu för tiden.
Hållbarhet och miljövänligt är en självklarhet för oss.