– Region Gävleborg har varit en mycket viktig aktör i stöttandet av HealthTextiles utveckling, från första mikrostödet för uppbyggnaden av företagets supply chain till det senaste företagsstödet för internationella patentansökningar och patent, säger Tomas Persson, grundare och ägare av HealthTextiles.
Vår erfarenhet är att Region Gävleborg är mycket bättre än Vinnova på att stötta startups och företag lokalt i hela Sverige. Samtidigt visar Jens Nylanders granskning av Vinnova att Vinnova-pengarna bör omgående flyttas ut till Sveriges regioner så att pengarna når företagen i hela Sverige på ett objektivt och professionellt sätt.

HealthTextiles kommer att anlita externa konsulter för att få hjälp med internationella patentansökningar och patent. Forskningen visar att investeringar i patent ökar sannolikheten för en exit.

HealthTextiles fortsätter att anlita PotterClarkson, en ledande full-service intellectual property law firm med expertis inom patent, varumärken, designrättigheter, IP-litigering, licensiering och IP-konsultation.

Region Gävleborg beviljar ansökan om företagsstöd enligt 7 § Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag. Investeringen stärker konkurrenskraften och främjar ökad sysselsättning då den nya investeringen gör det möjligt för företaget att expandera. Investeringen ligger också i linje med regionens prioriteringsområde kring att Gävleborg har hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar.

För ytterligare information kontakta
Tomas Persson
Grundare och ägare
HealthTextiles
www.healthtextiles.com
info@healthtextiles.com
+46 (0)727-302081


Om HealthTextiles
HealthTextiles är en ledande svensk tillverkare med uppdrag att rädda liv och minska kostnaderna för vårdsektorn genom att utveckla innovativa nya vårduniformer och textilier.
Företaget är även engagerat i att förbättra livskvaliteten för kvinnor genom innovativa produkter som menstrosor genom exklusivt avtal med Monthly of Sweden, marknadsledare inom menskoppar i Sverige. HealthTextiles arbetar nära sina partners och investerare för att driva branschen framåt och skapa positiv förändring.