Som tidigare informerats så har Gävle kommun fattat ett beslut att ge ytterligare stöd till företagare. Anledningen är fortsatta restriktioner kopplat till coronaviruset (covid-19). Här kommer mer information om utbetalning av stödet.

Du är berättigad till företagarstöd då du uppfyller någon av punkterna nedan:

  • Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som under 2020 betalat avgifter för platsupplåtelse för uteservering. Stödet motsvarar avgiften.
  • Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri och som betalat årlig kontrollavgift för livsmedel för år 2020. Stödet motsvarar kontrollavgiften.
  • Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som betalat årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd för år 2020. Stödet motsvarar tillsynsavgiften.

Hur får jag stödet utbetalt?
Du kan välja att få stödet utbetalt genom att anmäla dina kontouppgifter direkt till kommunen via vår e-tjänst alternativt genom att du får en utbetalningsavi.

För mer information se:
https://www.gavle.se/kommunens-service/information-om-foretagarstod-kopplat-till-coronarestriktioner/